Hobby's

Let op want het wordt spannend! Hobby's komen hier aan bod en lees ook hoe je in het leven voor voldongen feiten kunt komen te staan. Wat doe je? Ach het is allemaal maar persoonlijk. Grote brullen geven en vervolgens gewoon toekijken en niks doen, wanneer er acute hulp moet worden geboden ziet Fransje helemaal niet zitten en niet anders!

Terugkijkend op mijn auteursschap kan ik bogen op een aantal leuke wapenfeiten. Het begon al op m'n veertiende toen ik een natuur-clubje begon en . . . en . . met zelfs een eigen clubblad: "De Zilvermeeuw". Nu ik de eerste uitgave nog eens inzie val ik van m'n stoel van het lachen. Wat te denken van de strip: "De dolle avonturen van Kobus de huisvlieg". Lachen toch? Daarna kwamen achtereenvolgens: "De Koraalvis", "Het Zee-aquarium", "Pro-Audio", "AV-Amateurfilmer", "Video-filmen als Hobby", "Videofilmen", "Video Uit en Thuis", "Digital-Movie" en voor Macrosystem schreef en/of vertaalde ik zeventien jaar alle handleidingen van deVideo-montage-systeem "Casablanca". Zie hier een kleine collage van foto's, afbeeldingen et. Elders op deze Site zie je op de verschillende pagina's aansluitende informatie. Met dank aan de betreffende redacties.

©1934-2013 franspeters.nl